Masarykova univerzita

Upozornění Toto je starší verze (1.0.1) munimapu. Doporučujeme použít nejnovější verzi.

Co je ?

Javascriptová knihovna umožňující zobrazení interaktivních plánů budov a místností Masarykovy univerzity na libovolných webových stránkách.

Mapové okno vytvořené prostřednictvím této knihovny je možné velmi jednoduchým způsobem začlenit do jakékoli webové stránky a přizpůsobit si mapu dle potřeb konkrétního účelu. Tvůrce webových stránek může zvolit výchozí zobrazení mapy (střed, měřítko mapy), ale také určit objekty (budovy či místnosti), které mají být v mapě zvýrazněny.

Jak použít ?

Kdo vytvořil ?

Autorem knihovny je Ústav výpočetní techniky MU.

Kde se vzala data pro ?

Zobrazené plány budov a místností vychází z dat stavebního pasportu, která vytvořilo Oddělení facility managementu SUKB.

Kam posílat dotazy a nápady ohledně ?

Kde se aktuálně používá ?

Co je nového v knihovně (v1.0.1)?

  • přidán měřící kód Google Analytics
  • v anglické verzi přidány lokalizované popisy budov, organizačních jednotek a učeben
  • opravena chyba se zobrazováním místností, které nemají geometrii
  • opravena chyba se slučováním bodů s vlastními popisky

Kde najdu nejnovější verzi knihovny ?