Masarykova univerzita

- zvýraznění budovy

Upozornění Toto je starší verze (1.4.0) munimapu. Doporučujeme použít nejnovější verzi.

Pro zvýraznění budovy v mapě vložte následující kód na konec stránky (před uzavírací značku </body>), ten ovládá nastavení mapy:

<script type="text/javascript">
 munimap.create({
  target: 'map',
  zoom: 17,
  markers: ['BMA01']
 });
</script>
   

V příkladu použité parametry funkce munimap.create jsou následující:

Parametr markers akceptuje polohový kód budovy (nebo jejich seznam oddělený čárkou). Tyto polohové kódy můžete k jednotlivým budovám dohledat například v aplikaci Kompas.

Více se dozvíte v naší dokumentaci.