Masarykova univerzita

- popis rozhraní

Upozornění Toto je starší verze (1.6.6) munimapu. Doporučujeme použít nejnovější verzi.

Pro formální popis rozhraní používáme javascriptovou anotaci pro Closure Compiler.

Funkce munimap.create

Vytvoří mapu do zadaného elementu a vykreslí ji dle zadaných parametrů.

Specifikace

munimap.create(options: Object): goog.Promise<ol.Map>

Vstup

Objekt definující požadované vlastnosti vytvářené mapy pomocí těchto parametrů:

Název parametru Typ Popis
target string | Element
 • id elementu nebo element, do kterého se vloží mapové okno
 • parametr je povinný
markers Array.<string> | Array.<ol.Feature> | undefined
 • pole textových řetězců může být
  • pole polohových kódů budov,
  • pole polohových kódů místností,
  • pole polohových kódů dveří nebo
  • jedna kategorie bodů zájmu (od verze 1.4)
 • polohové kódy budov, místností a dveří se mohou v poli kombinovat (od verze 1.5), kategorie bodů zájmu musí být uvedena jen jedna samostatně
 • v případě polohových kódů je možné využít zástupného znaku '_'
 • kategorie bodů zájmu mohou být
  • poi.ctg:print-center (tisková centra)
  • poi.ctg:credit-top-up-machine (bankovníky)
  • poi.ctg:retail-location (prodejní místa)
  • poi.ctg:study-room (počítačové studovny)
  • poi.ctg:virtual-tour (virtuální prohlídky)
 • od verze 1.1 je možné umístit "špendlík" na libovolné místo v mapě, a to pomocí pole objektů typu ol.Feature s parametry:
  • geometry definující geometrii pomocí objektu ol.geom.Point
  • label pro textový popisek bodu
  • detail pro textový / HTML popis v info bublině
 • od verze 1.5 je možné kombinovat "špendlíky" s polohovými kódy budov, místností a dveří
 • není-li parametr zadán, nic se v mapě nezvýrazní

pro zjištění polohových kódů budov, místností či dveří lze použít aplikaci Kompas

markerLabel function((ol.Feature | ol.render.Feature), number): (string | null | undefined) | undefined
 • funkce pro úpravu textu popisků zvýrazněných budov či místností
 • první parametr je objekt, pro který funkce vrací popisek, druhý parametr je rozlišení mapy (resolution); aplikace tedy může ukazovat různé popisky jednoho objektu pro různé úrovně přiblížení
 • není-li funkce zadána, zobrazí se stejný text popisku jako v případě, kdy budova či místnost nejsou označeny

pro rozlišení jednotlivých zvýrazněných budov či místností lze využít jejich polohový kód, který ve funkci získáte pomocí feature.get('polohKod')

experimentální funkcionalita

zoomTo Array.<string> | string | undefined
 • pole polohových kódů budov, nebo polohových kódů místností, na které se má mapa zazoomovat
 • v polohových kódech je možné využít zástupného znaku '_'
 • není-li parametr zadán a současně je zadán parametr markers, převezme hodnotu tohoto parametru
 • není povoleno použítí parametru zároveň s parametrem center

pro zjištění polohových kódů budov či místností lze použít aplikaci Kompas

zoom number | undefined
 • výchozí zoom mapy
 • není-li parametr zadán, je dopočítán podle zoomTo, případně se zobrazí celé Brno
 • je akceptováno celé kladné číslo v rozsahu 0 až 23, kdy 0 je pohled na celý svět a 23 je největší povolený zoom

zoom 13 odpovídá pohledu na celé Brno

center ol.Coordinate | undefined
 • výchozí střed mapy v zeměpisné šířce a délce (EPSG:4326)
 • není-li parametr zadán, je dopočítán podle zoomTo, případně se zobrazí celé Brno
 • není povoleno použítí parametru zároveň s parametrem zoomTo
lang string | undefined
 • jazyk
 • možné hodnoty jsou 'cs' a 'en'
 • výchozí nastavení je 'cs'
baseMap string | undefined
 • podkladová mapa
 • možné hodnoty jsou 'osm' pro barevnou OpenStreetMapu a 'osm-bw' pro její černobílou verzi
 • výchozí nastavení je 'osm-bw'

v prohlížečích Internet Explorer (mimo Edge) je podkladová mapa zobrazena vždy barevně nezávisle na hodnotě parametru baseMap

pubTran boolean | undefined
 • zastávky brněnské MHD s info bublinou
 • možné hodnoty jsou true pro zobrazení zastávek a false pro skrytí
 • výchozí nastavení je false
 • informace o umístění zastávek MHD poskytuje firma KORDIS JMK, a.s.

Výstup

goog.Promise<ol.Map>

Funkce munimap.reset

Přenastaví zadané parametry mapy na nové hodnoty, ostatní parametry nastaví na výchozí hodnoty.

Specifikace

munimap.reset(map: ol.Map, options: Object): goog.Promise<ol.Map>

Vstup

Již existující mapa vytvořená pomocí funkce munimap.create a objekt s parametry, které mají být přenastaveny. Oproti funkci munimap.create nejsou potřeba parametry target a lang, jelikož ty jsou definovány pro původní mapu.

Název parametru Typ Popis
markers Array.<string> | Array.<ol.Feature> | undefined viz parametr markers metody create
markerLabel function((ol.Feature | ol.render.Feature), number): (string | null | undefined) | undefined viz parametr markerLabel metody create
zoomTo Array.<string> | string | undefined viz parametr zoomTo metody create
zoom number | undefined viz parametr zoom metody create
center ol.Coordinate | undefined viz parametr center metody create

Výstup

goog.Promise<ol.Map>