Masarykova univerzita

- zobrazení zastávek MHD

Upozornění Toto je starší verze (1.6.6) munimapu. Doporučujeme použít nejnovější verzi.

Do mapy si můžete jednoduše přidat zastávky brněnské MHD nastavením parametru pubTran funkce munimap.create. na hodnotu true. Pokud není tento parametr použit, zastávky se nezobrazují. Stejně tak se nezobrazují, pokud je tento parametr nastaven na false.

Kliknutím na ikonu zastávky zobrazíte bublinu s názvem zastávky a možností vyhledání spojení. Zastávky se od určitého přiblížení shlukují do jedné ikony (případně rozpadají na více ikon), aby nebyla mapa příliš zahlcena.

<script type="text/javascript">
 munimap.create({
  target: 'map',
  zoom: 18,
  pubTran: true
 });
</script>
   

V příkladu použité parametry funkce munimap.create jsou následující:

Více se dozvíte v naší dokumentaci.