Masarykova univerzita

- úprava clusterování

Upozornění Toto je starší verze (1.15.3) munimapu. Doporučujeme použít nejnovější verzi.

Pomocí parametru cluster je možné upravit výchozí chování shlukování do clusterů. Shlukování má základní 4 stavy:

Pro každý stav lze nastavit vlastní ikonu (vč. velikosti a pozice) a barvu popisku. Parametr cluster má tedy následující vlastnosti:

Kromě toho lze přenastavit hodnotu minimální vzdálenosti mezi jednotlivými clustery pomocí parametru:

<script type="text/javascript">
 munimap.create({
  target: 'map',
  markers: [
   new ol.Feature({
    geometry: new ol.geom.Point([16.6311797, 49.2019158]),
    label: 'Vojenská nemocnice',
    detail:'<h4>Vojenská nemocnice</h4><a href="www.vnbrno.cz" target="_blank">www.vnbrno.cz</a>',
    color: 'green',
    onClick: function (evt) { //evt: PointerEvent
     return {
      animation: 'zoomTo', //enum ['zoomTo', 'centerTo', 'none']
     };
    },
    icon: {
     url: '../munimap/rectangle.png',
     size: [20, 20], // [width, height] in px
     position: 'origin', // enum ['above', 'below', 'origin']      
    },
   }),
   new ol.Feature({
    geometry: new ol.geom.Point([16.612802, 49.190582]),
    label: 'Brno hlavní nádraží',
    detail: '<h4>Hlavní nádraží</h4><a href="https://www.cd.cz" target="_blank">www.cd.cz</a>',
   }),
   new ol.Feature({
    geometry: new ol.geom.Point([16.616667, 49.185833]),
    label: 'Autobusové nádraží Zvonařka'
   }),
   'BMA01',
   'BHA04N01019'
  ],
  cluster: {
   marked: {
    icon: {
     single: {
      url: '../munimap/rectangle_blue.png',
      size: [20, 20], // [width, height] in px
      position: 'above', // enum ['above', 'below', 'origin']
     },
     multiple: {
      url: '../munimap/rectangle_purple.png',
      size: [20, 20],
      position: 'above',
     }
    },
    color: {
     single: '#0000dc',
     multiple: 'purple'
    }
   },
   unmarked: {
    icon: {
     single: {
      url: '../munimap/triangle_orange.png',
      size: [20, 20],
      position: 'below',
     },
     multiple: {
      url: '../munimap/triangle_cyan.png',
      size: [20, 20],
      position: 'below',
     }
    },
    color: {
     single: 'orange',
     multiple: 'darkcyan'
    }
   },
  }
 });
</script>
   

Parametry funkce munimap.create jsou následující:

Více se dozvíte v naší dokumentaci.