Masarykova univerzita

- označení místa mimo MU

Upozornění Toto je starší verze (1.6.6) munimapu. Doporučujeme použít nejnovější verzi.

Knihovna munimap umožňuje vložit "špendlík" na libovolné místo v mapě. V tomto příkladu je v mapě vyznačena poloha brněnského hlavního nádraží a autobusového nádraží. "Špendlík" je definován jako objekt typu ol.Feature s parametry:

"Špendlíky" je možné kombinovat s polohovými kódy - v tomto případě rektorát 'BMA01'. Polohové kódy můžete dohledat např. na Kompasu.

<script type="text/javascript">
 munimap.create({
    target: 'map',
    markers: [
     new ol.Feature({
      geometry: new ol.geom.Point([16.612802, 49.190582]),
      label: 'Brno hlavní nádraží',
      detail: '<h4>Hlavní nádraží</h4><a href="https://www.cd.cz" target="_blank">www.cd.cz</a>'
     }),
     new ol.Feature({
      geometry: new ol.geom.Point([16.616667, 49.185833]),
      label: 'Autobusové nádraží Zvonařka'
     }),
     'BMA01'
    ]
 });
</script>
   

Parametry funkce munimap.create jsou následující: