Masarykova univerzita

- zvýraznění fakult

Upozornění Toto je starší verze (1.6.6) munimapu. Doporučujeme použít nejnovější verzi.

Pro zvýraznění více budov stačí do parametru markers vložit více polohových kódů oddělených čárkou. V tomto příkladě je navíc využit i parametr markerLabel pro změnu popisku.

<script type="text/javascript">
 munimap.create({
  target: 'map',
  markers: ['BNA01', 'BBA01', 'BHA18', 'BHA35', 'BMA01', 'BMB02', 'BPA11',
   'BVA04', 'BVB01', 'BVC01'],
  markerLabel: function(feature, resolution) {
   var clusteredFeatures = feature.get('features');
   if(clusteredFeatures && clusteredFeatures.length > 9) {
    return 'Masarykova univerzita';
   }
  }
 });
</script>
   

V příkladu použité parametry funkce munimap.create jsou následující:

Parametr markers akceptuje polohový kód budovy (nebo jejich seznam oddělený čárkou). Tyto polohové kódy můžete k jednotlivým budovám dohledat například v aplikaci Kompas.

Parametr markerLabel je experimentální. V tomto konkrétním příkladě je do něj přiřazena funkce, která změní popisek shluku budov na "Masarykova univerzita", pokud jsou všechny zvýrazněné budovy shluknuté (jejich počet je větší než 9, označili jsme jich 10).

Více se dozvíte v naší dokumentaci.