Masarykova univerzita

- úprava popisků zvýrazněných místností

Upozornění Toto je starší verze (1.6.6) munimapu. Doporučujeme použít nejnovější verzi.

U zvýrazněných objektů (budov, místností) v mapě, které definujeme pomocí parametru markers, můžeme zobrazit vlastní popisky. V tomto příkladu se jedná o zobrazení místností studijních oddělení a přiřazení odpovídajících popisků. To provedeme pomocí parametru markerLabel. Parametr představuje funkci, která pro konkrétní místnost vrátí její popisek, tedy pro místnost s polohovým kódem 'BVB02N01015b' vrátí 'Doktorské studium' a pro místnost 'BVB02N01007' vrátí 'Studijní oddělení'.

<script type="text/javascript">
 /**
  * @param {ol.Feature|ol.render.Feature} feature
  * @param {number} resolution
  * @return {string|null|undefined}
  */
   var markerLabel = function(feature, resolution) {
    var locCode = /**@type (string)*/ (feature.get('polohKod'));
    var title;
     switch (locCode) {
      case 'BVB02N01015b':
      title = 'Doktorské studium';
       break;
      case 'BVB02N01007':
      title = 'Studijní oddělení';
       break;
     }
    return title;   
   };

 munimap.create({
  target: 'map',
  zoom: 20,
  markers: ['BVB02N01015b', 'BVB02N01007'],
  markerLabel: markerLabel
 });
</script>
   

V příkladu použité parametry funkce munimap.create jsou následující:

Parametr markers akceptuje polohový kód místnosti (nebo jejich seznam oddělený čárkou). Tyto polohové kódy můžete k jednotlivým místnostem dohledat například v aplikaci Kompas.

Více se dozvíte v naší dokumentaci.