Masarykova univerzita

- více map na stránce

Upozornění Toto je starší verze (1.6.6) munimapu. Doporučujeme použít nejnovější verzi.

Na stránku můžete vložit více map. Stačí do těla stránky umístit další elementy <div> s jedinečnými atributy id. Tyto id potom použijte ve volání dalších funkcí munimap.create.

<script type="text/javascript">
 munimap.create({
  target: 'map',
  zoom: 17,
  markers: ['BMB01']
 });
 munimap.create({
  target: 'map2',
  zoom: 19,
  markers: ['BMA01']
 });
</script>
   

V příkladu použité parametry funkce munimap.create jsou následující:

Více se dozvíte v naší dokumentaci.