Masarykova univerzita

- reset mapy

Upozornění Toto je starší verze (1.6.6) munimapu. Doporučujeme použít nejnovější verzi.

Pomocí funkce munimap.reset lze přenastavit parametry mapy. Chybějící parametry (oproti parametrům původního volání funkce munimap.create) se nastaví na výchozí hodnotu.

Funkci munimap.reset voláme v callbacku funkce munimap.create, kde již máme k dispozici objekt mapy. Tento objekt předáme callbacku jako parametr.

- Tlačítko pro reset mapy (id je resetButton)
<script type="text/javascript">
 munimap.create({
  target: 'map',
  zoom: 17,
  markers: ['BMA01']
 }).then(function(map) {
  var button = document.getElementById('resetButton');
  button.onclick = function() {
   munimap.reset(map, {
    markers: ['BMB01']
   });
  };
 });
</script>
   

V příkladu použité parametry funkce munimap.create jsou následující:

V příkladu použité parametry funkce munimap.reset jsou následující:

Více se dozvíte v naší dokumentaci.